Homegrade
Le Centre Urbain et la Maison de l’Energie unissent dorénavant leurs efforts sous une nouvelle bannière: homegrade.brussels. Ce service intégré est destiné à accompagner les particuliers qui désirent améliorer leur logement en Région bruxelloise.   Que vous soyez locataires, propriétaires occupants, bailleurs ou copropriétaires, vous pouvez bénéficier d’information en matière d’acoustique, d’énergie, de logement, de rénovation, de patrimoine et d’urbanisme. Des visites à domicile sont également proposées pour vous aider à réduire votre facture énergétique et à concrétiser vos projets de rénovation. Des conseillers sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches tant sur le plan technique qu’administratif mais aussi pour vous guider dans les aides financières existantes.   Nous contacter : au guichet/point info: place Quetelet 7  à 1210 Saint-Josse-ten-Noode du mardi au vendredi de 10h à 17h le samedi de 14h à 17h par téléphone au  02 219 40 60 du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h par mail : info@homegrade.brussels Possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller   De Stadswinkel en het Energiehuis verenigen hun krachten onder een nieuwe noemer: homegrade.brussels. Deze geïntegreerde dienstverlening is bedoeld om de particulieren die hun woning in het Brussels Gewest wensen te verbeteren, te begeleiden.   Ongeacht of u een huurder, eigenaar-bewoner, verhuurder of mede-eigenaar bent, u kunt informatie bekomen op het gebied van akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, patrimonium en stedenbouw. Er worden ook huisbezoeken aangeboden om u te helpen uw energiefactuur te verlagen en uw renovatieprojecten te verwezenlijken. U kunt ook een beroep doen op adviseurs om u te begeleiden bij uw stappen, zowel op het technische als administratieve vlak, maar ook om u wegwijs te maken in de bestaande financiële tegemoetkomingen.   Contacteer ons : aan het loket/infopunt Queteletplein 7 in 1210 Sint-Joost-ten-Noode van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en zaterdag van 14u tot 17u per telefoon op 02 219 40 60 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u per mail : info@homegrade.brussels Mogelijkheid om een afspraak te maken met een adviseur

Uw verwarmings-systeem verbeteren – gebruiksaanwijzing

De verbetering van een verwarmingssysteem kan verschillende vormen aannemen.
Opbouw van een centraal verwarmingssysteem
In onze streken is het verwarmingssysteem van groot belang in een woning, en zijn kenmerken bepalen sterk onze energierekeningen.
• Goede afstellingen, volledig gratis, kunnen het systeemrendement aanzienlijk verbeteren;
• kleine investeringen tegen lage kosten kunnen een aanvulling vormen op de juiste systeeminstellingen om het beste uit de bestaande installatie te halen;
• er kunnen grotere investeringen gepland worden om zich uit te rusten met een efficiënt systeem.
De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem.
Deze brochure geeft een overzicht van de manieren om het te optimaliseren.

Lees meer

Mede-eigendom

Wonen in een mede-eigendom impliceert het gemeenschappelijk beheer van de gemene delen. Opdat dit goed zou verlopen, is een harmonieus samenleven van wezenlijk belang. Om dit collectief functioneren te vergemakkelijken, heeft de wetgever een omkadering opgesteld.
In het Hoofdstedelijk Brussels Gewest zijn mede-eigendommen schering en inslag, net als de vragen die over hun werking kunnen worden gesteld.
Deze brochure geeft een overzicht van de voorschriften die de basis vormen van een goed beheer van mede-eigendom, de regelgeving op dit gebied, de boekhouding en de actoren ervan.

Lees meer

Ventilatie van een te renoveren woning

Bijna 80% van onze tijd brengen we binnen door, meestal zonder de noodzaak te voelen om te ventileren. Nochtans is de lucht binnen in het algemeen meer vervuild dan de buitenlucht.
Vaak verwaarloosd bij renovatie vanwege de kosten en uitvoeringseisen, wordt de ventilatie ten onrechte als een optie beschouwd.
Nochtans zorgt ze voor zuurstof en verse lucht, voert ze de vochtige lucht, vervuilende stoffen en geuren af, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht behouden blijft. Ze is dus onontbeerlijk voor de gezondheid van de bewoners en de bewoonbaarheid van het gebouw.
Deze brochure legt de principes van ventilatie uit, schetst de verschillende systemen, hun toepassingsmogelijkheden bij renovatie en geeft een overzicht van de norm die van toepassing is op de woningen en van de eisen van de Brusselse regelgeving.

Lees meer

Een woning kopen in 7 stappen

Eigenaar zijn van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of het nu gaat
om een appartement, een huis of iets anders, is dikwijls een droom en soms een
noodzaak.
Maar hoe verwerft u uw droomhuis? Hoe worden de aktekosten berekend? Welke
notaris te kiezen? Welke woning is het meest geschikt voor u? Hoe wordt een
verkoopovereenkomst opgesteld?
Deze brochure beschrijft de chronologie van de verschillende stappen, geeft een
beknopte uiteenzetting ervan en reikt enkele slimme adviezen aan.

Lees meer

Brochure “Minimale verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting”

De kwaliteit van de te huur gestelde woningen is bij de Brusselse
Huisvestingscode gereglementeerd, die de elementaire verplichtingen inzake
veiligheid, gezondheid en uitrusting, bepaalt.
Zo mag niemand een woning te huur stellen die niet voldoet aan deze
eisen, op straffe van sancties. De DGHI, de Directie Gewestelijke
Huisvestingsinspectie, heeft als taak te controleren of deze vereisten worden.

Lees meer