EEN INVENTARIS VAN PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN
Habitools is een inventaris van pedagogische instrumenten die de verenigingen actief rond wonen hebben ontwikkeld om hun publiek ‘beter te laten wonen’. Die pedagogische instrumenten bestaan in verschillende vormen over diverse onderwerpen. De bedoeling van de website is om de uitwisseling van die instrumenten onder sociale werkers te bevorderen.
EEN INVENTARIS VAN PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN
Habitools is een inventaris van pedagogische instrumenten die de verenigingen actief rond wonen hebben ontwikkeld om hun publiek ‘beter te laten wonen’. Die pedagogische instrumenten bestaan in verschillende vormen over diverse onderwerpen. De bedoeling van de website is om de uitwisseling van die instrumenten onder sociale werkers te bevorderen.

“”””””De BBRoW, een groepering 60 verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organiseerde het Habitools festival dat online werd gehouden van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 mei 2021.

De Habitools beurs “Wonen is meer dan huisvesting alleen”  vond plaats op dinsdag 23 mei 2023 in het Circularium.

Het Salon Habitools 2023 blijft de effectiviteit van het recht op huisvesting in Brussel in vraag stellen.  Maar biedt ook de gelegenheid om andere kwesties in verband met huisvesting in de stad en de creatie van woningen te begrijpen en te ontdekken; voor meer harmonie, cohesie, rechtvaardigheid en welzijn voor de bewoners. Huisvesting is misschien geen doel op zich…

Tijdens deze dag werden verschillende conferenties en animaties georganiseerd, met de mogelijkheid om verenigingen op het terrein te ontmoeten en pedagogische instrumenten konden worden ontdekt. “gezelligheid”, “uitwisseling” en “mobilisatie” waren de onderdelen van deze dag.

Er worden regelmatig evenementen georganiseerd. De volgende vindt plaats op maandag 19 februari 2024.

“Cultures & Santé” zal van 3 pedagogische tools over Thuisloosheid en openbare ruimte ontdekken en testen.

Meer info ?  Neem contact op met laurence.evrard@rbdh.be

woensdag 24 april 2024

Infirmiers de rue

Ontdekken pedagogische tools over dakloosheid

In het Frans

dinsdag 23 mei 2023
De BBRoW, een groepering 60 verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organiseerde het Habitools festival dat online werd gehouden van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 mei 2021.

Volgende Habitools beurs “Wonen is meer dan huisvesting alleen”  vindt plaats op dinsdag 23 mei 2023 in het Circularium (Bergensesteenweg 95 – 1070 Anderlecht).
In de tussentijd zullen er regelmatig evenementen worden georganiseerd.

Het Salon Habitools 2023 blijft de effectiviteit van het recht op huisvesting in Brussel in vraag stellen.  Maar biedt ook de gelegenheid om andere kwesties in verband met huisvesting in de stad en de creatie van woningen te begrijpen en te ontdekken; voor meer harmonie, cohesie, rechtvaardigheid en welzijn voor de bewoners. Huisvesting is misschien geen doel op zich…

Tijdens het Salon Habitools op 23/05/23 worden verschillende conferenties en animaties georganiseerd, met de mogelijkheid om verenigingen op het terrein te ontmoeten en pedagogische instrumenten te ontdekken. “Gezelligheid”, “uitwisselingen” en “mobilisatie” zullen de onderdelen van deze dag zijn”. 

Meer info ?  Neem contact op met laurence.evrard@rbdh.be