Programma 2021

De BBRoW, een groepering 60 verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, nodigt u uit op het online Festval Habitools van dinsdag 25 mei tot vrijdag 28 mei 2021.
Habitools heeft is een inventaris van pedagogische instrumenten die verenigingen hebben ontwikkeld om hun publiek beter te laten wonen en heeft ook als doel om de uitwisseling tussen de verenigingen aan te moedigen.

Tijdens dit online festival, waarbij de centrale thema de strijd tegen ongezonde woningen is, bieden we u aan : conferenties, voorstellingen van educatieve instrumenten, online uitwisselingen, en ook een foto-expo ter plaatse.

Belangrijk om weten: de conferenties en uitwisselingen gaan door in het Frans.

Het festival Habitools is gratis, maar inschrijving is nodig via dit online formulier:

Diensdag 25 mei

9u30 – 11u
Conferentie: “Juridische middelen om te strijden tegen ongezonde woningen: actualiteit”
Fédération des Services Sociaux (FDSS) Juan Sanchez
Uiteenzetting over de recente rechtspraak en juridische middelen om de kwaliteit van de woningen te verbeteren.

11u30 – 12u30
Presentatie : Ateliers « bricolage »
Vzw Samenleven//Convivence asbl
Voorstelling van een cyclus van ateliers “bricolage” die de vzw heeft opgezet om huurders en verhuurders te leren om kleine werken uit te voeren die kunnen bijdragen tot een verbeterde kwaliteit van de woning: een rek installeren, een muur verven, energiebesparing, loodgieterij, …

13u30 – 14u30
Presentatie : Guide « Mon logement est-il décent ? »
Confédération Nationale du Logement (CNL) – Frankrijk
La Confédération Nationale du Logement, een vereniging ter bescherming van de bewoners, heeft een brochure uitgebracht met de titel « Mon logement est-il décent ?” die bestemd is voor iedereen die problemen met de slechte staat van zijn woning of gebouw.
In haar uiteenzetting zal de CNL een juridische beschrijving geven van de begrippen ondeugdelijkheid, ongezonheid die de strijd tegen ongeschikte huisvesting rechtvaardigen en haar eisen voor het recht op gezonde en kwaliteitsvolle huisvesting toelichten.

15u – 16u
Presentatie : Eco Watchers
Empreintes vzw
Presentatie van een pedagogisch instrument (Eco Watchers) dat mensen in een precaire situatie in staat wil stellen actoren van hun woning te worden door hun macht te vergroten om te handelen in de controle van hun huisvesting, hun energie en hun water.
Voorstelling van het instrument, de pedagogische aanpak en enkele hulpmiddelen ter illustratie van de gebruikte methodologie.

Woensdag 26 mei

9u30 – 11u
Conferentie: « Luciditeit en speelsheid! »
Michel Van Langendonckt is voorzitter van LUDO asbl (www.ludobel.be) en stichter van Sciences et Techniques du Jeu (HE2B-Iessid).
Uiteenzetting over de complementariteit van competitieve en niet-competitieve spelen, enkele beproefde spelmechanismen, de verschillende rollen en houdingen van de facilitator. Indeze workshop-conferentie zal hij op een speelse en interactieve manier enkele essentiële grondbeginselen van « pedagogisch gamedesign » kort de revue laten passeren, onder andere met betrekking tot stedenbouw.

11u30 – 12u30
Presentatie : « Le Guide pratique de la location en Région bruxelloise »
Habitat & Rénovation asbl
« Le Guide pratique de la location en Région bruxelloise » is een uitgebreid pedagogisch instrument over huisvesting en huren, bestemd voor huurders en verhuurders.

13u30 – 14u30
Presentatie : Brochures over vervuiling binnenshuis
Espace Environnement asbl
In het kader van het project Santé-Habitat, heeft Espace Environnement brochures uitgegeven over het belang van een goede luchtkwaliteit in de woning voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. Uitwisseling over ‘goed wonen’ en het gebruik van de brochures.

15u – 16u
Presentatie : Vochtspel
La Rue asbl
Dit spel maakt het mogelijk de verschillende vormen van vocht die men in huis kan aantreffen te ontdekken en de deelnemers de nodige voorzorgsmaatregelen bij te brengen om het probleem het hoofd te bieden. Het spel is zowel bedoeld voor volwassenen als voor kinderen vanaf 10 jaar.

Donderdag 27 mei

9u30 – 10u30
Presentatie : SOS Taudis en Abbé Road
Fondation Abbé Pierre – France
SOS Taudis is een nationaal programma dat een eind wil maken aan woningen die ongezonde woningen door steun te verlenen aan renovatiewerkzaamheden aan worden uitgevoerd door de partner-verenigingen van Fondation Abbé Pierre, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de bewoners (onvermogende eigenaar-bewoners) zoveel mogelijk bij het project worden betrokken.
De operatie « Abbé Road » is een bewustmakingsactie die tot doel heeft de levensomstandigheden van slecht gehuisveste mensen aan de kaak te stellen door de wederopbouw van een ongeschikte woning, en dat in een bus die langs de zomerfestivals rijdt.

11u – 12u30
Presentatie : Dienst Chez Toît
Comme chez nous asbl
Wat zijn de woonomstandigheden van gezinnen die de vzw begeleidt? De dienst Chez Toît van de vzw Comme Chez Nous beschikt over drie jaar gegevens om deze huisvestingsomstandigheden te beschrijven en in perspectief te plaatsen.

14u – 15u30
Conferentie: « Sociale begeleiding in de huisvesting »
Anne-Catherine Rizzo en Estelle Richir – Relogeas asbl
Huisvesting: een hefboom voor sociale begeleiding of is het net andersom? Zeker is dat het verlenen van steun in verband met huisvesting sociale en technische vaardigheden en kennis vereist. Mensen bij hen thuis begeleiden betekent binnengaan in hun intimiteit, hun privéleven, met een 360° visie op wat hun dagelijks leven uitmaakt.

Vrijdag 28 mei

9u30 – 11u
Conferentie: « De Gewestelijke Inspectiedienst voor de Huisvesting (DIRL) in Brussel »
Sophie Grégoire, Directrice van de Gewestelijke huisvestingsinspectie
Presentatie van de werking van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, de basisvereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, de procedures en in het bijzonder de klachtenprocedure, de hulp aan huurders van woningen die niet mogen worden verhuurd en de nieuwe bevoegdheid om discriminatie op het gebied van huisvesting te bestrijden.

11u30 – 12u30
Presentatie : Studie « Justitie en ongezonde woningen »
Brusselse Bond voor het recht op huisvesting (BBRoW)
In 2020 heeft de BBRoW een studie uitgevoerd naar de behandeling van ongezonde woningen bij de vrederechter.
Wie zijn de huurders die de stap nemen? Wat hebben ze te winnen of te verliezen? Hoe ontvangen vrederechters deze klachten? Wat zijn de resultaten?
Zoveel vragen waarop de studie een eerste antwoord heeft proberen te geven.

13u – 14u30
Presentatie : Dienst Bemiddeling van de gemeente Molenbeek
De workshop die wordt geleid door de Dienst Bemiddeling van de gemeente Molenbeek heeft tot doel het bemiddelingsproces voor te stellen zoals het kan worden toegepast tussen partijen in conflict rond kwesties die verband houden met huisvesting (buurt, huurrelatie, mede-eigendom, …). Bemiddeling wordt omschreven als een alternatieve manier om burgers te begeleiden bij het zoeken naar minnelijke oplossingen die ieders behoeften respecteren. De bemiddelaars zullen situaties bespreken die zij in hun praktijk zijn tegengekomen en die verband houden met ongezonde woningen, het centrale thema van deze editie van Habitools.

De fototentoonstelling « MIJN HUUR IS TE DUUR »

 

Van 24 mei tot 27 juni in La Fonderie – Ransfortstraat 27 – 1080 Molenbeek

De fototentoonstelling « MIJN HUUR IS TE DUUR » maakt het onzichtbare zichtbaar van de « kwaliteit- prijsverhouding » van woningen en de huurprijzen die worden gehanteerd binnen onze wijken. Het stelt ons in staat te zien « welke woningen te huur worden aangeboden, tegen welke prijs » en « hoe onzeker de inwoners zijn en lijden bij de keuze van de te huren woningen « .

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, in het weekend van 14.00 tot 17.00 uur.

Rondleidingen op afspraak van dinsdag 25 tot vrijdag 28 mei – inschrijving verplicht via dit online formulier: