De kwaliteit van de te huur gestelde woningen is bij de Brusselse
Huisvestingscode gereglementeerd, die de elementaire verplichtingen inzake
veiligheid, gezondheid en uitrusting, bepaalt.
Zo mag niemand een woning te huur stellen die niet voldoet aan deze
eisen, op straffe van sancties. De DGHI, de Directie Gewestelijke
Huisvestingsinspectie, heeft als taak te controleren of deze vereisten worden.

Lees meer