De Nieuwe Buren

De Nieuwe Buren is een project van ORBIT vzw waarbij samen met bezorgde burgers en burgerinitiatieven over heel Vlaanderen wordt gezocht naar oplossingen voor de wooncrisis bij erkende vluchtelingen. ORBIT vzw biedt zowel ondersteuning bij het opstarten van nieuwe initiatieven alsook bij complexe vraagstukken rond dit thema.
Hiernaast helpen wij ook burgers bij het opstarten van een Melding Tijdelijk Wonen of Zorgwonen. Met de Melding kan een ondergeschikt adres aangemaakt worden in een woning waar een erkende vluchteling zich kan laten domiciliëren. Hierdoor verliest geen van beide partijen deel van het mogelijks vervangingsinkomen.

Lees meer

Ganymède

Infirmiers de rue ontwikkelde het instrument Ganymede om professionals te helpen het alcoholgebruik van de mensen voor wie zij zorgen, beter in te schatten. Het is visueel, gemakkelijk te gebruiken en doeltreffend in het overbrengen van informatie.

Aan de hand van een reeks illustraties stelt het de patiënt of patiënte ook in staat zijn/haar alcoholgebruik te evalueren en het beter te reguleren om het binnen redelijker grenzen te brengen door een norm als benchmark voor te stellen. De tool bevat een lijst van verschillende dranken met een verschillend alcoholgehalte en het equivalent daarvan in glazen wijn, geeft advies over de hoeveelheden die per dag en per week niet mogen worden overschreden, en geeft aan welde reflexen moeten woorden aangehouden voor een redelijke consumptie.

Lees meer

LKG (Lichaam-Kleding-Gedrag)

Het LKG-instrument (Lichaam, Kleding, Gedrag) is een integratieschaal die bedoeld is om eerstelijnswerkers te helpen van een afstand de kwetsbaarheid te beoordelen van het publiek dat zij verzorgen, op basis van hun lichaams- en kledinghygiëne en hun gedrag. Wij hebben dit instrument ontwikkeld dankzij onze ervaring in het veld. De score (van 0 tot 3) kan worden vastgesteld zonder direct contact met de persoon en maakt een vlottere overdracht van informatie mogelijk. Uiteindelijk maakt de accumulatie van de scores het mogelijk de evolutie van de situatie van de patiënt beter te volgen en zich te richten op de aspecten die de meeste aandacht behoeven om de reïntegratie van de patiënt in een woning mogelijk te maken.

Lees meer

Hestia

Het Hestia-instrument is bedoeld om het risico van huisuitzetting en overlijden in huisvesting te voorkomen. Dit instrument bestaat uit twee evaluatieschalen die rekening houden met een reeks elementen die onder meer verband houden met de relaties met de buurt, de woonhygiëne en de relaties met de huisbaas. Het maakt het ook mogelijk de veiligheid, de gezondheid en het huisvestingsverbruik te analyseren. Dankzij het objectieve karakter van de criteria kan deze schaal bij elke ontmoeting met de patiënt op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Het resultaat hangt niet af van de gevoelens van de persoon die de beoordeling uitvoert. Het biedt de mogelijkheid de evolutie van de patiënt en de manier waarop hij zich aan zijn huisvesting aanpast te volgen, en zo te anticiperen op een verslechtering van de situatie voordat het te laat is. Dit alles om een duurzaam en gezond onderhoud van woningen te garanderen.

Lees meer

Kaart van drinkwaterfonteinen en gratis toiletten in Brussel

Voor een dakloze is de toegang tot drinkwater en gratis toiletten niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben we een kaart gemaakt van de gratis drinkwaterfonteinen en openbare toiletten in Brussel. Op die manier kunnen daklozen de voorzieningen vinden die hen in staat stellen om, ondanks hun moeilijke levensomstandigheden, voor hun hygiëne en gezondheid te zorgen.

Lees meer

Preventie Hittegolf

Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat de winter vaak gevaarlijker is voor de daklozen, brengt het leven op straat risico’s met zich mee ongeacht het seizoen, dus ook in de zomer! Om het grote publiek bewust te maken van de gevaren van hoge temperaturen, maar ook om goede praktijken onder onze patiënten te verspreiden, hebben wij een instrument ontwikkeld: de hittegolfposter. Deze poster bevat diverse tips in de vorm van gemakkelijk te begrijpen tekeningen die uitleggen hoe men bij hoge temperaturen gehydrateerd kan blijven. Een variant in zakformaat stelt ons ook in staat gesprekken aan te knopen met patiënten in het veld.

Lees meer

Preventie koude

Om het publiek bewust te maken van de gevaren van het koudeseizoen, maar ook om goede praktijken onder onze patiënten te verspreiden, hebben wij een instrument ontwikkeld: de “koude poster”. De tekeningen op de poster geven verschillende, gemakkelijk toe te passen tips, die het mogelijk maken goede reflexen aan te nemen en zo het risico van onderkoeling te verminderen. Een variant in zakformaat maakt het ook mogelijk de discussie met de patiënten in het veld aan te gaan.

Lees meer