Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten

Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten is een alternatief voor gerechtelijke procedures. Het is een proces waarin de partijen in een conflict samen zoeken naar evenwichtige, duurzame en minnelijke oplossingen, met de hulp van een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk. Modus operandi: – luisteren naar en begrip opbrengen voor de door elk van de partijen ervaren situatie – werken aan de communicatie en de relatie – pacificatie van het conflict – ontstaan van een gevoel van verzoening – actief zoeken naar gunstige uitkomsten door de betrokken personen

Lees meer