INVENTARIS VAN PEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN

Habitools is een inventaris van pedagogische instrumenten die de verenigingen actief rond wonen hebben ontwikkeld om hun publiek ‘beter te laten wonen’. Die pedagogische instrumenten bestaan in verschillende vormen over diverse onderwerpen. De bedoeling van de website is om de uitwisseling van die instrumenten onder sociale werkers te bevorderen.

Filtrer

De Nieuwe Buren

De Nieuwe Buren is een project van ORBIT vzw waarbij samen met bezorgde burgers en burgerinitiatieven over heel Vlaanderen wordt gezocht naar oplossingen voor de wooncrisis bij erkende vluchtelingen. ORBIT vzw biedt zowel ondersteuning bij het opstarten van nieuwe initiatieven alsook bij complexe vraagstukken rond dit thema.
Hiernaast helpen wij ook burgers bij het opstarten van een Melding Tijdelijk Wonen of Zorgwonen. Met de Melding kan een ondergeschikt adres aangemaakt worden in een woning waar een erkende vluchteling zich kan laten domiciliëren. Hierdoor verliest geen van beide partijen deel van het mogelijks vervangingsinkomen.

Lees meer

Ganymède

Infirmiers de rue ontwikkelde het instrument Ganymede om professionals te helpen het alcoholgebruik van de mensen voor wie zij zorgen, beter in te schatten. Het is visueel, gemakkelijk te gebruiken en doeltreffend in het overbrengen van informatie.

Aan de hand van een reeks illustraties stelt het de patiënt of patiënte ook in staat zijn/haar alcoholgebruik te evalueren en het beter te reguleren om het binnen redelijker grenzen te brengen door een norm als benchmark voor te stellen. De tool bevat een lijst van verschillende dranken met een verschillend alcoholgehalte en het equivalent daarvan in glazen wijn, geeft advies over de hoeveelheden die per dag en per week niet mogen worden overschreden, en geeft aan welde reflexen moeten woorden aangehouden voor een redelijke consumptie.

Lees meer

Uw verwarmings-systeem verbeteren – gebruiksaanwijzing

De verbetering van een verwarmingssysteem kan verschillende vormen aannemen.
Opbouw van een centraal verwarmingssysteem
In onze streken is het verwarmingssysteem van groot belang in een woning, en zijn kenmerken bepalen sterk onze energierekeningen.
• Goede afstellingen, volledig gratis, kunnen het systeemrendement aanzienlijk verbeteren;
• kleine investeringen tegen lage kosten kunnen een aanvulling vormen op de juiste systeeminstellingen om het beste uit de bestaande installatie te halen;
• er kunnen grotere investeringen gepland worden om zich uit te rusten met een efficiënt systeem.
De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem.
Deze brochure geeft een overzicht van de manieren om het te optimaliseren.

Lees meer

Mede-eigendom

Wonen in een mede-eigendom impliceert het gemeenschappelijk beheer van de gemene delen. Opdat dit goed zou verlopen, is een harmonieus samenleven van wezenlijk belang. Om dit collectief functioneren te vergemakkelijken, heeft de wetgever een omkadering opgesteld.
In het Hoofdstedelijk Brussels Gewest zijn mede-eigendommen schering en inslag, net als de vragen die over hun werking kunnen worden gesteld.
Deze brochure geeft een overzicht van de voorschriften die de basis vormen van een goed beheer van mede-eigendom, de regelgeving op dit gebied, de boekhouding en de actoren ervan.

Lees meer

Ventilatie van een te renoveren woning

Bijna 80% van onze tijd brengen we binnen door, meestal zonder de noodzaak te voelen om te ventileren. Nochtans is de lucht binnen in het algemeen meer vervuild dan de buitenlucht.
Vaak verwaarloosd bij renovatie vanwege de kosten en uitvoeringseisen, wordt de ventilatie ten onrechte als een optie beschouwd.
Nochtans zorgt ze voor zuurstof en verse lucht, voert ze de vochtige lucht, vervuilende stoffen en geuren af, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht behouden blijft. Ze is dus onontbeerlijk voor de gezondheid van de bewoners en de bewoonbaarheid van het gebouw.
Deze brochure legt de principes van ventilatie uit, schetst de verschillende systemen, hun toepassingsmogelijkheden bij renovatie en geeft een overzicht van de norm die van toepassing is op de woningen en van de eisen van de Brusselse regelgeving.

Lees meer

Een woning kopen in 7 stappen

Eigenaar zijn van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of het nu gaat
om een appartement, een huis of iets anders, is dikwijls een droom en soms een
noodzaak.
Maar hoe verwerft u uw droomhuis? Hoe worden de aktekosten berekend? Welke
notaris te kiezen? Welke woning is het meest geschikt voor u? Hoe wordt een
verkoopovereenkomst opgesteld?
Deze brochure beschrijft de chronologie van de verschillende stappen, geeft een
beknopte uiteenzetting ervan en reikt enkele slimme adviezen aan.

Lees meer

Brochure “Minimale verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting”

De kwaliteit van de te huur gestelde woningen is bij de Brusselse
Huisvestingscode gereglementeerd, die de elementaire verplichtingen inzake
veiligheid, gezondheid en uitrusting, bepaalt.
Zo mag niemand een woning te huur stellen die niet voldoet aan deze
eisen, op straffe van sancties. De DGHI, de Directie Gewestelijke
Huisvestingsinspectie, heeft als taak te controleren of deze vereisten worden.

Lees meer

LKG (Lichaam-Kleding-Gedrag)

Het LKG-instrument (Lichaam, Kleding, Gedrag) is een integratieschaal die bedoeld is om eerstelijnswerkers te helpen van een afstand de kwetsbaarheid te beoordelen van het publiek dat zij verzorgen, op basis van hun lichaams- en kledinghygiëne en hun gedrag. Wij hebben dit instrument ontwikkeld dankzij onze ervaring in het veld. De score (van 0 tot 3) kan worden vastgesteld zonder direct contact met de persoon en maakt een vlottere overdracht van informatie mogelijk. Uiteindelijk maakt de accumulatie van de scores het mogelijk de evolutie van de situatie van de patiënt beter te volgen en zich te richten op de aspecten die de meeste aandacht behoeven om de reïntegratie van de patiënt in een woning mogelijk te maken.

Lees meer

Hestia

Het Hestia-instrument is bedoeld om het risico van huisuitzetting en overlijden in huisvesting te voorkomen. Dit instrument bestaat uit twee evaluatieschalen die rekening houden met een reeks elementen die onder meer verband houden met de relaties met de buurt, de woonhygiëne en de relaties met de huisbaas. Het maakt het ook mogelijk de veiligheid, de gezondheid en het huisvestingsverbruik te analyseren. Dankzij het objectieve karakter van de criteria kan deze schaal bij elke ontmoeting met de patiënt op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Het resultaat hangt niet af van de gevoelens van de persoon die de beoordeling uitvoert. Het biedt de mogelijkheid de evolutie van de patiënt en de manier waarop hij zich aan zijn huisvesting aanpast te volgen, en zo te anticiperen op een verslechtering van de situatie voordat het te laat is. Dit alles om een duurzaam en gezond onderhoud van woningen te garanderen.

Lees meer

Kaart van drinkwaterfonteinen en gratis toiletten in Brussel

Voor een dakloze is de toegang tot drinkwater en gratis toiletten niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben we een kaart gemaakt van de gratis drinkwaterfonteinen en openbare toiletten in Brussel. Op die manier kunnen daklozen de voorzieningen vinden die hen in staat stellen om, ondanks hun moeilijke levensomstandigheden, voor hun hygiëne en gezondheid te zorgen.

Lees meer

Preventie Hittegolf

Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat de winter vaak gevaarlijker is voor de daklozen, brengt het leven op straat risico’s met zich mee ongeacht het seizoen, dus ook in de zomer! Om het grote publiek bewust te maken van de gevaren van hoge temperaturen, maar ook om goede praktijken onder onze patiënten te verspreiden, hebben wij een instrument ontwikkeld: de hittegolfposter. Deze poster bevat diverse tips in de vorm van gemakkelijk te begrijpen tekeningen die uitleggen hoe men bij hoge temperaturen gehydrateerd kan blijven. Een variant in zakformaat stelt ons ook in staat gesprekken aan te knopen met patiënten in het veld.

Lees meer

Preventie koude

Om het publiek bewust te maken van de gevaren van het koudeseizoen, maar ook om goede praktijken onder onze patiënten te verspreiden, hebben wij een instrument ontwikkeld: de “koude poster”. De tekeningen op de poster geven verschillende, gemakkelijk toe te passen tips, die het mogelijk maken goede reflexen aan te nemen en zo het risico van onderkoeling te verminderen. Een variant in zakformaat maakt het ook mogelijk de discussie met de patiënten in het veld aan te gaan.

Lees meer

Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten

Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten is een alternatief voor gerechtelijke procedures. Het is een proces waarin de partijen in een conflict samen zoeken naar evenwichtige, duurzame en minnelijke oplossingen, met de hulp van een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk. Modus operandi: – luisteren naar en begrip opbrengen voor de door elk van de partijen ervaren situatie – werken aan de communicatie en de relatie – pacificatie van het conflict – ontstaan van een gevoel van verzoening – actief zoeken naar gunstige uitkomsten door de betrokken personen

Lees meer