Uw verwarmings-systeem verbeteren – gebruiksaanwijzing

De verbetering van een verwarmingssysteem kan verschillende vormen aannemen.
Opbouw van een centraal verwarmingssysteem
In onze streken is het verwarmingssysteem van groot belang in een woning, en zijn kenmerken bepalen sterk onze energierekeningen.
• Goede afstellingen, volledig gratis, kunnen het systeemrendement aanzienlijk verbeteren;
• kleine investeringen tegen lage kosten kunnen een aanvulling vormen op de juiste systeeminstellingen om het beste uit de bestaande installatie te halen;
• er kunnen grotere investeringen gepland worden om zich uit te rusten met een efficiënt systeem.
De meeste woningen in Brussel zijn uitgerust met een centraal verwarmingssysteem.
Deze brochure geeft een overzicht van de manieren om het te optimaliseren.

Lees meer

Mede-eigendom

Wonen in een mede-eigendom impliceert het gemeenschappelijk beheer van de gemene delen. Opdat dit goed zou verlopen, is een harmonieus samenleven van wezenlijk belang. Om dit collectief functioneren te vergemakkelijken, heeft de wetgever een omkadering opgesteld.
In het Hoofdstedelijk Brussels Gewest zijn mede-eigendommen schering en inslag, net als de vragen die over hun werking kunnen worden gesteld.
Deze brochure geeft een overzicht van de voorschriften die de basis vormen van een goed beheer van mede-eigendom, de regelgeving op dit gebied, de boekhouding en de actoren ervan.

Lees meer

Ventilatie van een te renoveren woning

Bijna 80% van onze tijd brengen we binnen door, meestal zonder de noodzaak te voelen om te ventileren. Nochtans is de lucht binnen in het algemeen meer vervuild dan de buitenlucht.
Vaak verwaarloosd bij renovatie vanwege de kosten en uitvoeringseisen, wordt de ventilatie ten onrechte als een optie beschouwd.
Nochtans zorgt ze voor zuurstof en verse lucht, voert ze de vochtige lucht, vervuilende stoffen en geuren af, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht behouden blijft. Ze is dus onontbeerlijk voor de gezondheid van de bewoners en de bewoonbaarheid van het gebouw.
Deze brochure legt de principes van ventilatie uit, schetst de verschillende systemen, hun toepassingsmogelijkheden bij renovatie en geeft een overzicht van de norm die van toepassing is op de woningen en van de eisen van de Brusselse regelgeving.

Lees meer

Een woning kopen in 7 stappen

Eigenaar zijn van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of het nu gaat
om een appartement, een huis of iets anders, is dikwijls een droom en soms een
noodzaak.
Maar hoe verwerft u uw droomhuis? Hoe worden de aktekosten berekend? Welke
notaris te kiezen? Welke woning is het meest geschikt voor u? Hoe wordt een
verkoopovereenkomst opgesteld?
Deze brochure beschrijft de chronologie van de verschillende stappen, geeft een
beknopte uiteenzetting ervan en reikt enkele slimme adviezen aan.

Lees meer

Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten

Bemiddeling bij interpersoonlijke conflicten is een alternatief voor gerechtelijke procedures. Het is een proces waarin de partijen in een conflict samen zoeken naar evenwichtige, duurzame en minnelijke oplossingen, met de hulp van een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk. Modus operandi: – luisteren naar en begrip opbrengen voor de door elk van de partijen ervaren situatie – werken aan de communicatie en de relatie – pacificatie van het conflict – ontstaan van een gevoel van verzoening – actief zoeken naar gunstige uitkomsten door de betrokken personen

Lees meer